04.05.2015 18:36

Průvodce konečnou specifikací RD Rýmařov

Konečná specifikace

 • finální vyladění vybavení a vzhledu domu
 • upřesnění a výběr konkrétních materiálů
 • upřesnění, výběr a umístění zařizovacích předmětů
 • poslední možnost úprav domu
 • konečnou specifikaci sepisuje s klientem odborný pracovník RD Rýmařov
 • výběry jsou prováděny na základě katalogů a fyzických vzorků - ukázek materiálů a jejich povrchových úprav a barevného provedení, dále dle vzorníků jednotlivých subdodavatelů

Sepsání konečné specifikace zahrnuje:

1. Atypické změny dispozičního řešení dodávané stavby

 • odsouhlasení výkresů půdorysného řešení
 • odsouhlasení další atypických úprav domu /např. provedení garáže vč. výběru typu garážových vrat a dveří
 • odsouhlasení dalších atypických úprav oproti typovému řešení domu

2. Řešení spodní stavby, hromosvod, komín, kotelna

 • hromosvod možno objednat u RD Rýmařov - subdodavatel Reelza Rýmařov nebo lze řešit po předání domu vlastní dodávkou
 • řešení úložné desky - uvede se, zda deska je podsklepená či nikoliv
 • upřesnění dodávky komína - opět může být dodavatelem RD Rýmařov - komínový system Schiedel Parat - nebo vlastní dodávka zákazníka - buď firma stavějící základovou desku nebo jiný dodavatel
 • specifikuje se typ, umístění a způsob napojení komína na topné medium
 • RD dodává a provede prostupy stropů včetně opláštění komínového tělesa v interieru a oplechování v místě prostupu střechou
 • umístění kotelny /místnost, kde je umístěn kotel/

3. Základní údaje - provedení a vzhled domu

 • Střecha - typ střechy je dán typem domu - např. NOVA 101 - střecha vaznicová 38o se zvýšenou obvodovou stěnou, střešní oplechování Ti/Zn
 • Štíty domu - horní díly štítů plné s termofasádou /nebo např. dřevěný obklad štítů domu.
 • Střešní krytina - Možnost výběru - V typu betonová taška Beta nebo Bramac, řešení povrchové úpravy a barevného provedení tašek, řešení přístupu ke komínu - nášlapné tašky nebo rošt, antenní taška, ucpávka hřebenáče - obvykle plast. 
 • Střešní a štítové podhledy - v typu dřevěné palubkové, zde vybíráte barevné provedení venkovních dřevěných viditelných dílů.
 • Více informací naleznete v sekci Katalog vybavovacích předmětů - Střecha

4. Elektroinstalace

 • napěťová soustava - dáno typem domu
 • el. rozvaděč - dodávku kompletně vybaveného rozvaděče dle ČSN zajištuje RD Rýmařov, vybírá se umístění rozvaděče /skříňka s jističi/
 • zásuvky a vypínače - definují se barva - v typu bílá, dále počty a umístění zásuvek a vypínačů, dále počty a umístění venkovních zásuvek a jejich vypínatelnost z vnitřních místností
 • elektronické zabezpečení domu - řeší se dodavatel a způsob osazení kabeláže - může zajisti RD nebo zákazník během hrubé montáže domu /nedoporučuje se/
 • TV,satelitní rozvody, telefonní a počítačové zásuvky v jednotlivých místnostech - zpracovávají se přílohy, kde jsou tyto skutečnosti na základě požadavku zákazníka zakresleny
 • vývody elektro nebo audio kabeláže ze stěn a stropů, resp do garáže či na půdu
 • venkovní svítidla - typy, počty a umístění, svítidla v půdním prostoru - počty a umístění
 • vývody pro osvětlení ostatních místností - opět vše zakresleno do výkresové dokumentace
 • kouřové čidlo - umístění - Obvykle Siemens 5TC-1
 • specifikace a umístění zásuvek pro topné žebříky
 • počty a umístění el. ventilátorů

5. Vytápění domu

 • specifikuje se typ kotle - v typu elektrokotel Protherm Ray s výkonem dle prováděcího projektu RD Rýmařov - obvykle 9 kW, umístění kotle, dále se specifikuje typ bojleru - v tomto případě elektrický stacionární boiler OKCE 160
 • dtto platí při výběru plynového kotle, zde se navíc řeší, zda se zabudovaným či externím zásobníkem TUV - opět dle prováděcího projektu RD Rýmařov
 • v případě jiného systemu vytápění - tepelné čerpadlo, rekuperace, solární systemy se definují veškeré náležitosti ohledně typu a umístění
 • otopná tělesa - v případě typových deskových radiátorů osazených termostatickými ventily řešíte jejich umístění v jednotlivých místnostech, rozměry jsou dány výpočty dle prováděcího projektu RD Rýmařov
 • v případě podlahového teplovodního vytápění upřesňujete místnosti, kde bude provedeno.
 • umístění pokojového termostatu
 • příprava na připojení krbu či krbové vložky s výměníkem - prostorové řešení, umístění čerpadla, expanzomatu a pojistného ventilu - s tím poradí pracovník RD
 • dopojení trubního vedení ke krbové vložce, pokud není dohodnuto jinak, včetně následného vyregulování otopné soustavy zajišťuje odběratel
 • trubní rozvod topení - v typovém provedení měděný

6. Zdravotechnika

 • zařizovací předměty dodává a osazuje RD Rýmařov dle specifikace SIKO, která je přílohou konečné specifikace
 • zde potvrzujete typy a rozmístění zařizovacích předmětů koupelen, případné keramické obklady van a sprchových koutů
 • umístění přípojek pro pračku a myčku, počet u umístění mrazuvzdorných zahradních ventilů Kemper, umistění sanity, podlahových vpustí, baterií v jiných částech domu /technická místnost, garáž apod./
 • trubní rozvod vodovodu - v typu plast, cirkulace teplé užitkové vody včetně příslušenství
 • výtokové armatury - dodá a osadí RD Rýmařov dle specifikace SIKO
 • v případě vlastní dodávky zdravotechniky zákazníkem se řeší příprava pro připojení a zda připojí RD či klient

7. Povrchová úprava obvodových stěn

 • typ termofasády v typu system STOMIX, barva termofasády, směr škrábání termofasády /vodorovně - svisle - točený/, hrubost struktury
 • tloušťka polystyrenu stěn domu - 100mm a stěn garáže - 30mm

8. Stropní a podlahová konstrukce, obklady sadrokartonem

 • stropní panely dle standartu
 • podlahová konstrukce v typu ze suchých podlahových dílců Fermacell ve všech místnostech přízemí a podkroví
 • pochůzí lávka či plocha v půdním prostoru nad hlavní obytnou částí domu - možnost prkenné podlahy od vaznice k vaznici - hrubá řezaná prkna
 • obklady sadrokartonem - požárně odolný sadrokarton kolem komína v přízemí a podkroví, dvířka k vybíracím dvířkům komína s dodávkou a montáží RD Rýmařov

9. Vchodové dveře

 • zde specifikujete typ vchodových dveří - v typu plastová bílá typ VDV V2 02
 • možnost výběru atypických dveří - dřevěné, s bočním světlíkem atd
 • venkovní a vnitřní barva vchodových dveří
 • kování klika a koule - provedení, barva
 • prosklení dveří - provedení
 • pokud jsou v domě další vchodové dveře /navíc, v garáži, mezi garáží a domem, specifikuje se dtto

10. Vnitřní dveře

 • specifikují se počty, umístění a provedení vnitřních dveří domu - v typu Kasard Standart plné dveřní křídlo
 • pokud požadováno, specifikuje se způsob prosklení, typ skla, ozdobné lišty
 • povrchová úprava vnitřních dveří a zárubní
 • kování vnitřních dveří - typ, barva
 • umístění, typ a provedení posuvných dveří, řešení jejich uzamykatelnosti
 • přechodové lišty pod dveřmi - provedení, barva
 • více o interierových dveřích - Katalog vybavovacích předmětů - interierové dveře

11. Okna, střešní okna, okenní žaluzie

 • provedení oken /plastová - dřevěná Eurookna/, v typu pětikomorová plastová bílá s izolačními trojskly
 • specifikuje se venkovní a vnitřní barevné provedení oken, typ zasklívací lišty, typ a barva kování, možnost osazení meziokenních příčlí, možnost dodávky oken s mikroventilací
 • Vnitřní a venkovní parapety, provedení, rozměr, povrchová úprava
 • střešní okna - rozměry,  umístění, barevné provedení, kování, vnitřní a venkovní  žaluzie - více Katalog vybavovacích předmětů - střešní okna
 • venkovní rolety ALUROL - umístění, způsob ovládání /mechanické, elektrické, barva lamel, vodících a koncových lišt a dorazových špuntů
 • vnitřní AL žaluzie Isolite - specifikuje se šířka lamely, odstín lamely, odstín nosné lišty a barva ovládacího řetízku
 • možnost umístění sítěk proti hmyzu v oknech

12. Schodiště, stahovací schodiště

 • specifikuje se typ schodiště, dřevina - v typu provedení buk
 • dle typu domu provedení s podstupni nebo bez podstupňů
 • vzhled zábradlí, provedení sloupků zábradlí a výplní zábradlí
 • stahovací schodiště Lusso - počet, rozměr, umístění
 • poklopy Lusso - počet, rozměr, umístění

13. Kuchyňský nábytek a zařízení

 • dodavatel kuchyňské linky, pokud smluvní dodavatel LAMONT, tak RD Rýmařov zajistí odtahové potrubí /d-125mm/ pro odsavač par vč. odvětrávací tašky
 • montáž probíhá bezprostředně po předání domu - kuchyňský nábytek, elektrospotřebiče a další zařizovací předměty dodá a osadí RD Rýmařov /subdodavatel LAMONT/
 • pokud jiný dodavatel, ke konečné specifikaci nutno dodat okotované výkresy vč. požadavků na umístění a připojení elektrospotřebičů vč, požadavků na vypínače a zásuvky, v tomto případě není v ceně domu příprava pro odtah odsavače par

14. Vnitřní povrchová úprava stěn a podlah - Výběrové materiály

 • povrchová úprava interierových stěn - v typu malba ve standartu Q2, možnost výběru barvy dle jednotlivých místností
 • možnost volby tapety a barvy nátěru místo malby dle jednotlivých místností
 • podlahové dlažby - dodává a osazuje RD Rýmařov dle specifikace SIKO dle předem vyspecifikovaného popisu rozměrů, způsobu položení /např. na koso/ a variací /obrazců/. V případě vlastní dodávky zákazníkem se specifikuje, zda bude RD pokládat a dále opět rozměr, způsob položení, variace, barva spárovací hmoty
 • keramické obklady stěn - platí stejná pravidla jako pro dlažby, navíc se řeší výška obkladů, umístění listel, variace, obklad mezi spodními a horními skřínkami kuchyňské linky
 • Plovoucí podlahy - dodává a osazuje RD Rýmařov, specifikuje seznam místností, typ a barva plovoucí podlahy /v typovém provedení Q-Step Classic, Q-Step Eligna a dlaší ze sortimentu Q-Step do ceny 499,- Kč bez DPH
 • v případě vlastní dodávky zákazníkem se specifikuje, kdo provede pokládku
 • v případě pokládky podlahových krytin různých tlouštěk je potřeba citlivě řešit způsob provedení přechodové lišty a provedení zárubní na odlišně vysoké úrovně podlah /např. v případě linolea se doporučuje podložením vyrovnat výšku podlahy pod linem tak, aby mezi místnostmi nevznikly větší odskoky
 • dtto platí pro koberce

15. Závěrečná ustanovení

 • zde se např. upřesňují podmíky, za kterých dodává různé materiály zákazník a montuje RD Rýmařov
 • v těchto připadech RD Rýmařov nepřebírá záruky na tyto materiály
 • při dodání a specifikých požadavcích na umístění zařizovacích předmětů, poř. za další vícepráce, specifikované po dohodě se stavbyvedoucím se zákazník zavazuje uhradit případné vícepráce, náklady sdělí stavbyvedoucí a zanese zápisem do stavebního deníku.
 • řeší se zde další případná součinnost zhotovitele a objednatele /např. při dodávce vlastních garážových vrat, komína, plynového kotle atd - kyd musí být na stavbě, kdo instaluje, atd.
 • materiály dodávané zákazníkem a montované RD R7mařov musí být na stavbě nejpozději 2. den montáže nebo v jiném termínu pouze na základě dohody se stavbyvedoucím - opět se zapíše do stavebního deníku
 • likvidace odpadu - specifikuje se, kdo zajišťuje kontejner na odpad a jeho likvidaci
 • mobilní WC - zajišťuje RD Rýmařov

16. Výsledek kontroly spodní stavby a příjezdové komunikace

 • uvádí se, pokud je stavba základové desky v den konečné specifikace hotova
 • nedoporučuje se, neboť při konečné specifikaci může dojít ke změnám umístění zařizovacích předmětů a tudíž ke změnám umístění např. odpadů atd.

zajištění autojeřábu - pokud není stanoveno jinak, zajišťuje RD Rýmařov

—————

Zpět


Kontakt

www.rd-jiznicechy.cz

Mgr. Roman Střelka
Pražská třída 2656/162
České Budějovice 3
37010


Tel: 603 849 571