Sanitární keramika, baterie

Specifikace vybavení koupelen, dlažby a obklady - Smluvní partner SIKO

 • pro klienty s podepsanou Smlouvou o budoucí smlouvě
 • jako podklad pro jednání jsou nutné autorizované výkresy půdorysů domu
 • vyjímečně lze na základě studie projektové dokumentace
 • lze pouze na vybraných prodejnách SIKO s vyškoleným pracovníkem pro specifikace RD Rýmařov

Jak probíhá výběr na prodejnách SIKO ?

 • zákazník, splňující výše uvedené podmínky kontaktuje vybranou prodejnu SIKO a předem si domluví schůzku, během které vyspecifikuje výběr zařizovacích předmětů - sanity, baterií, a dále výběr podlahových dlažeb a keramických obkladů
 • lze specifikovat i výběr koupelnových topných žebříků a jejich příslušenství
 • pověřený pracovníko SIKA s Vámi provede výběr a vyspecifikuje objednávku 3D vizualizace a tuto zašle na grafické oddělení SIKA ke zpracování
 • kleint dále od Sika obdrží cenovou kalkulaci výběru, kterou současně zasílá do RD Rýmařov k zapracování do cenové kalkulace
 • důležitá informace - při výběru je vždy nutné dodržet maximální rozměry dlažby 300x600x9 mm nebo 450x450x9 mm
 • obecně platí, že pokud si klient vybere zařizovací předměty a dlažby do výše hodnoty, kterou má naceněnu a potvrzenou od RD Rýmařov v ceně po OPD, nic nepřiplácí, pokud si vybere zařizovací předměty dražší, připlácí se pouze rozdíl ceny.
 • RD Rýmařov dále dokalkuluje výkony, které nejsou součástí typového provedení či předem nespecifikované, např. lepení ozdobných listel, položení dlažeb na koso atd.

 

Seznam prodejen SIKO, ve kterých lze provést specifikaci zakázky RD Rýmařov:

 • Praha - Praha Průhonice, Praha Černý Most
 • Plzeňský kraj - Plzeň Černice, Plzeň Studentská ul.
 • Jihočeský kraj - České Budějovice
 • Ústecký kraj - Teplice
 • Královéhradecký kraj - Opatovice nad Labem
 • Jihomoravský Kraj - Brno
 • Olomoucký kraj - Olomouc
 • Zlínský kraj - Zlín
 • Moravskoslezský kraj - Ostrava

 

Letak SIKO pro RD Rýmařov.pdf (509730)