Střecha

Střešní konstrukce se vyrábí dle statického výpočtu z jehličnatého řeziva při předpokládaném zatížení sněhem S= 1,5kN/mt.j. pro max. pro III. sněhovou oblast.

V lokalitách s vyšším sněhovým zatížením se statické úpravy konstrukce provádí za příplatek.

Typy střech

Ve standartním provedení se domy realizují s následující střešní konstrukcí:

  • Sedlová střecha 38s hambálkovým krovem
  • Sedlová střecha 38s vaznicovým krovem a okapovou stěnou cca 1 m
  • Sedlová střecha 38s vaznicovým krovem a okapovou stěnou cca 0,75 m
  • Valbová střecha 25- 38s hambálkovým krovem
  • Stanová střecha 25s hambálkovým krovem

Střešní krytina je provedena betonovými střešními taškami na laťování s podstřešní pojistnou hydroizolační folií. Střešní tašky se dodávají dle aktuální nabídky ve standartních barvách dle sortimentu výrobce.

  • Pultová střecha 15

Střešní krytina se provádí z velkoformátové krytiny - profilovaná střešní tašková tabule, imitující vzhled klasických střešních tašek z poplastovaného plechu - na laťování s podstřešní pojistnou hydroizolační folií. Střešní krytina se dodává dle aktuální nabídky ve standartních barvách dle sortimentu výrobce.

  • Plochá střecha

Střešní krytina je provedena ze střešní hydroizolační folie z mPVC, sklon je vytvořen vyskládanými tepelně izolačními klíny ze stabilizovaného polystyrenu.

Střešní atika má výšku od 450 do 650mm dle velikosti objektu.

Vnější dřevěné díly

Vaznice, krokve, nosníky, balkony a spodní opláštění přesahů střech na štítě a okapu jsou standartně natřeny lazurovou barvou.

Okapy

Střechy jsou opatřené půlkruhovými zavěšenými střešními okapy a vně ležícími svody dešťové vody z titanozinku. Svody jsou vedené až 30cm pod horní hranu základové desky.